Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/85/114985/lannafiske.se/public_html/wp-content/plugins/rev_slider/includes/operations.class.php on line 2758 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/85/114985/lannafiske.se/public_html/wp-content/plugins/rev_slider/includes/operations.class.php on line 2762 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/85/114985/lannafiske.se/public_html/wp-content/plugins/rev_slider/includes/output.class.php on line 3689 Om oss – Länna Fiskevård

Om Länna fiskeförening

Bakgrund

Uppsala kommun har inventerat sjöar och stränder mellan Länna och Almunge och funnit ett större antal båtar och bryggor. Dessa ligger upplagda på ett flertal ställen till synes utan kontroll. Uppsala kommun ser dessa som nedskräpning. Länna fiskevårdsförening arrenderar fiskevatten av markägaren Holmens Bruk AB och har tillsammans med markägaren tagit fram stadgar för hur medlemmar ska bedriva fiske samt hantera mark i anslutning till fiskevattnen.

Förslag

Länna Fiskevårdsförening som arrenderar fiskevattnen vill tillsammans med Holmens Bruk AB utforma tydligare regler för medlemmars placering och hantering av båtar vid fiske samt förvaring. Alla boende inom Fiskevårdsföreningens område kan bli medlem. Årsavgiften är för närvarande 150 kr som främst används till inplantering av fisk och vård av arrenderad mark.

Det kan bli nödvändigt att även skapa bryggföreningar lämpligen som undergrupper i fiskevårdsföreningen för att på sikt klara av kommunens krav. Detta kommer att tas upp som förslag på Länna Fiskevårdsföreningens årsmöte 2018. Syftet med bryggföreningarna är att skapa hållbar ordning med bryggor och upplagsplatser för båtar.

 

1. Endast båtar tydligt märkta med medlemsnummer får förvara båt på Holmens Bruk AB:s mark.

2. Båtar skall förvaras på anvisade områden eller enligt skriftlig överenskommelse.

3. Båtar skall placeras så att de inte utgör hinder eller skapar risk för allmänheten.

4. Området runt båten skall hållas rent och städat.

5. Vid fiske från båt skall medlemsnummer vara väl synligt.

6. Giftig bottenfärg ej tillåten

7. Flytt av båtar och utrustning mellan sjöarna skall ske på sätt som ej sprider oönskad smitta eller djur.     (Vandringsmusslor har iaktagits I Nedre Långsjön)

8. Arbete med båtar på Holmens Bruk AB:s mark skall ske på miljövänligt vis och alla restprodukter samlas upp. (lägg t.ex. en presenning på marken vid målning skrapning)

9. Omärkta båtar kommer att märkas upp och behandlas enligt hittegodslagen. 3 månader efter uppmärkning samt anmälan till myndighet kommer Länna fiskevårdsförening flytta de båtar/vrak som myndighet givit tillstånd för samlas ihop och säljas till förmån för Föreningen.